Harald Magne Ljøen

  • Født: 23. mars 1953
  • Død: 12. juli 2018

Gavemottaker:
Kreftforeningen


Beløp:  Informasjon
 
NOK
Gavebeløpet vil ikke være synlig for andre enn giveren.

Jeg vil være anonym:
 


Kontaktinformasjon:

Jeg ønsker gavebevis   Nei    Ja   Gavebeviset sendes til familien og til byrået når betalingen er klar.
Design på gavebeviset

Til minne om
Harald Magne Ljøen

har
Kreftforeningen

Mottatt gave fraGaven er gitt av*
For eks.: 'Ditt navn', 'Ditt navn og din familie', eller flere navn.


Hilsen til familien
Lines used: 0
For eks.: En kort tekst, hilsen eller dikt


Trykk for å
endre design

  • Publiser hilsen på minnesiden
    • Nei
    • Ja takk


Bekreftelse og kopi av gavebeviset

Din e-post adresse