Hvorfor skal jeg oppgi personnummer?

Ditt personnummer er nødvendig for å kunne få skattefradrag for gaven.

Hovedregelen er at det gis 27% skattefradrag for pengegaver på mellom 500 og 20.000 kroner i løpet av året – gitt til frivillige organisasjon, tros- eller livssynssamfunn, godkjent av myndighetene. Skattefradraget fremkommer automatisk på din selvangivelse*.

For liste over godkjente norsk-registrerte organisasjoner, se http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Gaver-til-frivillige-organisasjoner---godkjente-organisasjoner/

* Gaver til EØS-registrerte organisasjoner fremkommer ikke automatisk på selvangivelsen.