Informasjon

Willy Stålnacke

  • Født: 17. juni 1942
  • Død: 5. januar 2019
Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet