Kirsti Birkeland

  • Født: 14. oktober 1930
  • Død: 4. februar 2019

Minnegave

Kirsti og hennes familie ønsker en minnegave til Solcelletak på Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim. Gave kan gis på kontonr., 1822.57.71320 eller Vipps 114148
Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet