Leif Asbjørn Brenne

  • Født: 15. april 1955
  • Død: 30. oktober 2021

Til minne om vår kjære Leif Asbjørn Brenne som ble bisatt 16 November 2021

Leif Asbjørn Brenne ble bisatt i stillhet Tirsdag 16. November 2021 kl 09:30 i Vestre gravlund nye kapell i en lukket seremoni med sine nærmeste til stede. Vi ønsker å takke alle som var til stede. Like kjært som blomster er en donasjon til Frelsesarmeen, avdeling Fyrlyset. Dette kan gjøres via minnesiden eller overføres til Frelsesarmeens konto og merket med avd Fyrlyset.. Med vennlig hilsen Christian, Einar & Petter

Bestill blomster

En lokal blomsterbutikk vil ta hånd om bestillingen og sørge for levering.

Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet