Arild Sjødal

Født 19. mai 1944
Død 9. juli 2017, Oslo
Om gaveformidlingen

Gaveformidlingen er en direkte donasjon til det valgte veldedige formål. Det er administrator som velger hvem gavene kan gis til. Dette kan være en bestemt, eller flere valgfrie mottakere. Alle gavene gitt fra en bestemt minneside blir registrert og summert, slik at administrator kan se det totale beløpet hvis dette er ønskelig. Den enkelte giver kan selv velge om den vil være anonym eller ikke, men beløpet regnes uansett med i den totale summen.

Betalingen og pengeoverføringen utføres av Swedbank og PayEx. Gavebeløpet fratrukket kostnader blir overført direkte til mottakers konto. Betalings- og administrasjonskostnader til Swedbank, PayEx og Adstate utgjør totalt 7,55% av det gitte beløp.