Vilkår


VILKÅR FOR INNLEGG PÅ MINNESIDENE:
Dette er et minnested for familie og venner som kjenner sorg og savn ved en nær person som har gått bort. Ha derfor respekt for familien og avdødes nærmeste.

  • Du er personlig ansvarlig for innholdet i innleggene du publiserer.
  • Din hilsen blir umiddelbart tilgjengelig for andre straks du publiserer det om ikke familien har valgt å godkjenne innleggene før de publiseres.
  • Hilsenen din må være undertegnet med ditt navn.VI TILLATER IKKE:

  • Hilsener/innlegg som virker injurierende eller krenkende, inneholder reklame, er i strid med opphavsretten eller på annen måte er i strid med norsk lov. Dette vil bli fjernet uten forvarsel.

  • Personlige angrep, trusler, ærekrenkende innlegg eller at det "bringes til torgs" sladder og detaljer som kan krenke berørte personer.

  • Bannord, eller andre støtende ytringer.

  • Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale uten avtale.

  • Innlegg som inneholder reklame eller andre forsøk på å selge produkter eller tjenester.

  • At det postes (publiseres) samme hilsen flere ganger (spamming), eller at det gjentas en linje mange ganger (flooding).

  • Linking til sider med innhold som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov eller skikk og bruk.Innlegg under "Siste hilsen" godkjennes som oftest ikke på forhånd, men blir etter beste evne kontrollert underveis. Vi, administrator av siden og vår partner Adstate AS, forbeholder oss retten til når som helst å redigere eller slette upassende innlegg. Ved gjentatte overtramp av reglene har vår partner Adstate AS også rett til å stenge avsenderen ute.


VILKÅR FOR OPPRETTELSE AV MINNESIDE:
§1 Vi forholder seg til norsk lov og godtar ikke innhold som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt eller på annen måte er i strid med gjeldende lover og regler.

§2 Ansvarshavende for personlige minnesider skal oppnevnes av nærmeste familie og er personlig ansvarlige for innhold som legges ut under den avdødes personlige minnesider. Påse at det er et representativt og respektfullt bilde som tegnes av avdøde på den personlige minnesiden du oppretter. Denne står også fritt til å godta/fjerne innlegg under "Siste hilsen", hvor alle som besøker siden har anledning til å skrive inn ord til minne.

§3 Det kreves tillatelse for å legge ut andres åndsverk. Eksempler på åndsverk er bilder, tekster, filmer og musikk.Enhver som publiserer noe på sidener selv ansvarlig for at innholdet ikke er i strid med loven om åndsverk og opphavsrettigheter.

§4 Misbruk av vår minneside med kommersielle hensikter, eksempelvis snikreklame, kan medføre utestengelse.

§5 Vi forbeholder seg retten til å fjerne innhold som er i strid med reglene uten forvarsel.

§6 Vår minneside kan ikke brukes til private meddelelser, beskjeder eller andre meldinger til lukkede grupper eller andre brukere av nettstedet.