Anne-Lise Løkstad

Født 28. desember 1935
Død 29. juli 2017, Oslo