Bård Berntsen

  • 28.08.1963 - 02.12.2022

«How I wish, how I wish you were here»

Like kjært som blomster er en gave til Idas Cup of Tea Association (ICT) Vipps 587450 (www.idascupoftea.com)

Annonser for Bård Berntsen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Aftenposten
06-12-2022
Skriv ut annonse (PDF)
Dødsannonse
Innrykksdato
Ringerikes Blad
08-12-2022
Skriv ut annonse (PDF)
Dødsannonse
Innrykksdato
Ringerikes Blad
10-12-2022
Skriv ut annonse (PDF)