June Helen Anne Johnsen

Født 2. juni 1928
Død 27. juni 2017, Bærum

June Helen Anne Johnsen Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Geir-Atle Johnsen