Karin Johanna Gunnarsson Aas

Født 24. januar 1929
Død 1. juli 2017, Oslo

Karin Johanna Gunnarsson Aas Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Wang begr