Arild Sjødal

Født 19. mai 1944
Død 9. juli 2017, Oslo

Arild Sjødal Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Linda Sjødal