May Liss Saur

Født 24. november 1951
Død 13. juli 2017, Oslo

May Liss Saur Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Kristine Gulliksen