Informasjon

Magnhild Falsen

  • Født: 11. mai 1923
  • Død: 20. desember 2018

Lenker

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: