Kari Stræte

Født 22. juni 1961
Død 8. mai 2017, Oslo

Kari Stræte Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Terje Stræte