Per Odd Berg

Født 17. mars 1940
Død 25. juni 2017, Oslo

Per Odd Berg Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Lene Berg