Informasjon

Svein Berner Høglund

  • Født: 24. februar 1925
  • Død: 31. mai 2018

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: