Informasjon

Astri Norderhaug

  • Født: 27. september 1920
  • Død: 18. september 2018

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: