Carl Sigvart Arntzen

  • Født: 10. mai 1932
  • Død: 18. september 2018

Bilder


Video og lydfiler
Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: