Per Bratbak

  • Født: 16. oktober 1944
  • Død: 5. oktober 2018

Per ble født i Svolvær 16/10-1944. Han startet på filologistudiet ved Universitetet i Oslo høsten 1963. Med fagene statsvitenskap, engelsk og historie (hovedfag), jobbet han som lektor og inspektør ved Sandaker videregående skole frem til pensjonsalder, høsten 2009. Han giftet seg med Karin 29.august 1970, og fikk to barn, Cecilie og Pål.

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: