Sanna Groven

  • Født: 25. juni 1993
  • Død: 6. november 2018

Vår umistelige datter, søster og svigerinne, vår sprudlende tante, vår alles elskede Sanna, døde fra oss altfor tidlig.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: