Informasjon

Ragnar Tolnæs

  • Født: 28. mai 1927
  • Død: 10. november 2018

Min kjære far, svigerfar, vår farfar, vår inderlig kjære bror og svoger

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: