Informasjon

Bjørn Frantz Kjær

  • Født: 10. juni 1936
  • Død: 26. november 2018

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: