Annichen Hauan

  • Født: 31. mars 1947
  • Død: 4. desember 2018

Istendenfor blomster ønsker familien at det skal gis gave til Kirkens Bymisjon hvor Annichen var frivillig etter at hun ble pensjonist  

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: