Arne Solhaug

  • Født: 13. januar 1922
  • Død: 13. desember 2018

En kjempe av en Far Farfar og Oldefar, støttespiller og kamerat med Stort hjerte.


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: