Turid Reidun Knutzen

  • Født: 16. januar 1924
  • Død: 3. mars 2019

Vår kjære mor, Turid Knutzen, sovnet stille inn på Vålerengahjemmet

Takk for alle gode minner du har gitt oss barn, svigerbarn, barnebarn og 8 oldebarn

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: