Jan Fredrik Sundene

  • Født: 11. mai 1949
  • Død: 11. februar 2021

Vår kjære Jan Fredrik har forlatt oss.


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: