Aage Konstantin Adamsson

  • Født: 1. april 1927
  • Død: 28. april 2021

VÅR ALLES GODE HUMØRSPREDER

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: