Informasjon

Arnfinn William Lauritzen

  • 02.03.1931 - 10.08.2022

Hvil i fred

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: