Birgit Braadvig

  • Født: 2. april 1926
  • Død: 8. september 2020

Til minne om Birgit

Til fremtiden Denne gangen handler sangen atter om meg selv. Jeg har noe tungt i blodet som vil si farvel. Selv om dette gamle trette hjerte fortsatt slår er dets triste, aller siste budskap: Alt forgår. La så være! Livets lære har en større trøst: Ennå kommer andres sommer etter egen høst. Ennå strømmer andre drømmer levende i deg som i morgen møter våren. Hils dem da fra meg. Inger Hagerup

Til minne om Birgit

Til fremtiden Denne gangen handler sangen atter om meg selv. Jeg har noe tungt i blodet som vil si farvel. Selv om dette gamle trette hjerte fortsatt slår er dets triste, aller siste budskap: Alt forgår. La så være! Livets lære har en større trøst: Ennå kommer andres sommer etter egen høst. Ennå strømmer andre drømmer levende i deg som i morgen møter våren. Hils dem da fra meg. Inger Hagerup

Bestill blomster