Edith Heimtun

  • Født: 21. august 1926
  • Død: 20. september 2021

Vår kjære mamma, Minnemor, Mimmi

Takk for mange gode år. Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå; Å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Vår kjære mamma, Minnemor, Mimmi

Takk for mange gode år. Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå; Å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Bestill blomster