Østre gravlund, store kapell   21 Oktober 2021 14:30

Ellen Marie Østerdahl

  • Født: 26. juli 1956
  • Død: 6. oktober 2021

Min kjære kone, min datter, vår søster og tante. Du vil bli dypt savnet!

Ellen døde ved Lovisenberg sykehus etter kort tids sykeleie 6. oktober

Min kjære kone, min datter, vår søster og tante. Du vil bli dypt savnet!

Ellen døde ved Lovisenberg sykehus etter kort tids sykeleie 6. oktober

Bestill blomster