Gunnar Terje Christensen

  • 21.06.1934 - 12.06.2022

Vår elskede pappa, bestefar, farfar, oldefar, svigerfar og venn

Han døde fredelig hjemme i sin egen stue med barna sine rundt seg natt til søndag 12.juni. Mot slutten snakket han mest med Jesus, og var klar for å reise hjem til Himmelen. Like kjært som blomster er en gave til Det Norske Misjonsselskap (NMS), bankkonto 8220 02 85057 eller Vipps 10932. Merk gaven «Minnegave Gunnar Christensen»

Vår elskede pappa, bestefar, farfar, oldefar, svigerfar og venn

Han døde fredelig hjemme i sin egen stue med barna sine rundt seg natt til søndag 12.juni. Mot slutten snakket han mest med Jesus, og var klar for å reise hjem til Himmelen. Like kjært som blomster er en gave til Det Norske Misjonsselskap (NMS), bankkonto 8220 02 85057 eller Vipps 10932. Merk gaven «Minnegave Gunnar Christensen»

Bestill blomster