Informasjon

Sven Erik Kraft

  • 16.07.1931 - 14.08.2022

Slik vi minnes ham.

Sven Erik fikk leve i 91 år og hadde et langt og godt liv. Underveis møtte han mange mennesker i ulike epoker av livet. Gjennom oppveksten i Oslo by, i ungdomstiden i speider og Oslo KFUM der han møtte Miriam som ble hans ektefelle i 65 år, i voksenlivet der de giftet seg, etablerte seg og fikk barn,, i Bærum og på Nordstrand , mens han var aktiv i menighet og organisasjonsliv og i eldre år der han de siste 5 år ble beboer på Nordseter sykehjem. Kanskje har du minner som du vil dele på denne siden, fra noen av disse epokene? Slik kan vi sammen tegne et bilde av ham og kanskje bli kjent med nye sider ved han? Det var ikke hans stil å sette seg selv i sentrum, men her og nå er det han det handler om, hva han fikk bety for oss.. Takk for det du deler.

Slik vi minnes ham.

Sven Erik fikk leve i 91 år og hadde et langt og godt liv. Underveis møtte han mange mennesker i ulike epoker av livet. Gjennom oppveksten i Oslo by, i ungdomstiden i speider og Oslo KFUM der han møtte Miriam som ble hans ektefelle i 65 år, i voksenlivet der de giftet seg, etablerte seg og fikk barn,, i Bærum og på Nordstrand , mens han var aktiv i menighet og organisasjonsliv og i eldre år der han de siste 5 år ble beboer på Nordseter sykehjem. Kanskje har du minner som du vil dele på denne siden, fra noen av disse epokene? Slik kan vi sammen tegne et bilde av ham og kanskje bli kjent med nye sider ved han? Det var ikke hans stil å sette seg selv i sentrum, men her og nå er det han det handler om, hva han fikk bety for oss.. Takk for det du deler.
Bestill blomster Blomster
Gi en minnegave Minnegave