Informasjon

Astri Norderhaug

  • Født: 27. september 1920
  • Død: 18. september 2018
Ljan kirke
26 September 2018 12:00

Om begravelsen til Astri Norderhaug 

Tid og sted for seremonien 26-09-2018 12:00 Ljan kirke


Adresse til bisettelsen

Ljan kirke, Furumoen 18, 1168, Oslo

Adresse til minnestunden

Villa Sandvigen, Gamle Mossevei 65, 1420, Svertskog