Lovisa Lian

Født 17. april 1923
Død 9. januar 2019, Oslo

Om Lovisa Lian begravelsen


Tid og sted for seremonien 17-01-2019 12:00 Nordstrand kirke

Adresse til bisettelsen

Nordstrand kirke,Ekebergveien 238, 1165,Oslo

Adresse til minnestunden

Nordstrand menighetssenter, Ekebergveien 240, 1165,Oslo