Marina Savlouk-Mathisen

  • Født: 15. juli 1972
  • Død: 14. januar 2019
Ullevål sykehus kapell
29 Januar 2019 10:30

Om Marina Savlouk-Mathisen begravelsen

Tid og sted for seremonien 29-01-2019 10:30 Ullevål sykehus kapell

Begravelsesseremonien vil være på Ullevål Sykehus Kapellet etter mamma sitt ønske med sykehuspresten Ida, kl. 10:30. Seremonien fortsetter til graven på Vestre gravlund.