Demetrios Glavas

Født 6. august 1939
Død 18. august 2022

Om seremonien

Sermoni holdes i kapellet på Diakonhjemmet, mandag 29-08-2022

Tid og sted for seremonien 29-08-2022