Ragnhild Rekkedal

Født 25. juli 1933
Død 30. mai 2017, Oslo