Kari Elli Løchen

Født 30. september 1924
Død 7. august 2017, Oslo