Friedel Nykamp

Født 29. desember 1949
Død 21. april 2017, Oslo