June Helen Anne Johnsen

Født 2. juni 1928
Død 27. juni 2017, Bærum

Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Geir-Atle Johnsen